fbpx
 

Apie
Vigilijų Jukną

https://www.jukna.lt/wp-content/uploads/2020/04/Vertinimai.jpg

Sėkmingos valstybės pagrindas yra aiškios strategijos sudarymas ir veiksmų plano laikymasis. Jei norime, kad mūsų valstybės Žemės ūkis augtų prduktyviai, turime aiškiai nusibrėžti konkretaus tikslo gaires.

Vigilijus Jukna
https://www.jukna.lt/wp-content/uploads/2020/04/BFL_4738.jpg

Susipažinkime!

Man visuomet rūpėjo Lietuvos žmonių gyvenimo kokybė ir noras pasidalinti savo įgytomis žiniomis.

Buvau ir esu aktyvus visuomenės narys tiek visuomeniniame, tiek politiniame Lietuvos gyvenime.

Nuo 2012 m. ėjau Lietuvos Žemės ūkio ministro pareigas.

Dirbdant šį atsakingą darbą daugiausiai dėmesio teko skirti kaimo žmonių ir ūkininkų problemų sprendimų paieškai.

Tikiu, kad sugebėjome įgyvendinti ne vieną tinkamą sprendimą, kuris pasitarnavo Lietuvai.

Darbo Partijos pirmininko pavaduotojas

LR žemės ūkio ministras 2012-ais metais

Vadovauju moksliniam centrui Aleksandro Stulginskio Universitete

Biomedicinos mokslų profesorius

Mano biografija

Gimiau 1968 metų spalio mėnesį Kaune, pedagogų šeimoje. 1991 metais, baigęs Lietuvos veterinarijos akademiją ir įgijęs zooinžinieriaus specialybę, dirbau praktinį darbą bei tęsiau studijas doktorantūroje. 1996 metais man buvo suteiktas biomedicinos mokslų daktaro laipsnis, 1998 metais docento vardas, o 2007 metais, atlikus habilitacijos procedūrą, buvo suteiktas profesoriaus vardas.
Iki 2012 metų Lietuvos sveikatos mokslų universitete dėsčiau ir vadovavau Mėsos kokybės laboratorijai. Esu stažavęsis ir skaitęs paskaitas Danijos, Švedijos, Lenkijos ir kt. universitetuose.
2012 metais buvau paskirtas LR Žemės ūkio ministru. Dirbdamas ministerijoje esminę dalį savo laiko skyriau kaimo žmonių, ūkininkų problemų sprendimui. 2013 metais Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungoje buvau ES Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos pirmininkas.
Nuo 2014 metų dirbu Aleksandro Stulginskio universitete profesoriumi ir vadovauju moksliniam centrui. Dažnai tenka važinėti po Lietuvą, susitikti su rajonų gyventojais, ūkininkais, diskutuoti apie kaimo žmonių lūkesčius, organizuoti mokymus, dalyvauti konferencijose, seminaruose, parodose Lietuvoje ir užsienyje. Aktyviai dalyvauju visuomeninių Lietuvos ir užsienio organizacijų veikloje, esu Darbo partijos pirmininko pavaduotojas, Darbo partijos Kauno miesto pirmininko pavaduotojas bei Darbo partijos Kaimo reikalų komiteto pirmininkas, kelių užsienio šalių mokslininkų sąjungų narys, Lietuvos zootechnikų sąjungos tarybos narys, ir kt. Aktyvi profesinė ir visuomeninė veikla leido sukaupti didelę patirtį, bendraujant su žmonėmis ir sprendžiant įvairias problemas. Todėl gerai žinau regionų, kaimo, žemės ūkio problemas ir žinau, kaip jas spręsti.

Lietuvos kaimasGyvybingas Lietuvos kaimas - tvari žemės ūkio plėtra

https://www.jukna.lt/wp-content/uploads/2020/04/70154724_458901854736469_4499833499397652480_n-1.jpg
https://www.jukna.lt/wp-content/uploads/2020/04/3054263b-63c9-49ce-927a-bab29dafd5b4.jpg

Ekonomika

Didžiausi ekonominiai iššūkiai Lietuvoje – lėtėjantis ekonominis augimas, aukštas ilgalaikis nedarbas, didelis šešėlis ir darbuotojų trūkumas. Lietuva vis dar stipriai atsilieka nuo Europos Sąjungos vidurkio investicijų pritraukimo srityje.
https://www.jukna.lt/wp-content/uploads/2020/04/ilal”-1-e1587131308856.jpg

Socialinė politika

Sieksime, kad dirbantieji turėtų geras gyvenimo ir saugias darbo sąlygas, gautų orų gyvenimą užtikrinantį darbo užmokestį, būtų užtikrintos jų socialinės garantijos. Taikydami kompleksinį pagalbos modelį bei didindami pajamų perskirstymą, mažinsime atskirtį, pajamų nelygybę ir remsime mažas pajamas gaunančius asmenis, piniginę paramą derindami su socialinėmis paslaugomis.
https://www.jukna.lt/wp-content/uploads/2020/04/AgroBalt1799-1.jpg

Sveikatos apsauga

Kursime aiškią, skaidrią, patikimą ir kiekvienam prieinamą nacionalinę sveikatos priežiūros ir ugdymo sistemą. Skatinsime sveikos gyvensenos principus, ankstyvą ligų diagnostiką ir profilaktiką, ypatingą dėmesį skirsime vaikų ir jaunosios kartos sveikatai.
https://www.jukna.lt/wp-content/uploads/2020/04/DSC01681.jpg

Žemės ūkis

Formuosime patrauklų visuomenės požiūrį į kaimą ir tvarų žemės ūkį. Gerinsime kaime gyvenančių žmonių gyvenimo kokybę, mažindami atskirtį tarp regionų. Skatinsime kurti ir vystyti tradicinius ir alternatyvius verslus. Remsime konkurencingų ūkių, gebančių gaminti aukštos kokybės sveiką ir saugią produkciją, kūrimąsi ir plėtrą, o taip pat ekologiškų, nacionalinės kokybės ir tradicinių produktų gamybą.

PARAMA

Mums labai svarbi ir reikalinga kiekvieno iš Jūsų parama.

PARAMA

Mums labai svarbi ir reikalinga kiekvieno iš Jūsų parama.
https://www.jukna.lt/wp-content/uploads/2020/06/Vigilijus-Jukna-logo-footer.001.jpg
Sumokėta iš Vigilijaus Juknos asmeninių lėšų
Kaip galite padėti